Gyldigheit og innføringKroppsøving (KRO01‑05)

Dei nye læreplanane blir innført trinnvis over ein periode på tre år. 

  • Skoleåret 2020–21 tek 1.–9. trinn og Vg1 i bruk nye læreplanar.
  • Skoleåret 2021–22 tek 10. trinn og Vg2 i bruk nye læreplanar.
  • Skoleåret 2022–23 tek Vg3 i bruk nye læreplanar.

Den nye versjonen av læreplanen for Kroppsøving (KRO01‑05) vert innført trinnvis frå 01.08.2020. Difor vil det i ein overgangsperiode vere ulike versjonar av læreplanen for ulike årssteg.

Gjeldande versjon

For 1. trinn–9. trinn

For Vg1

For 10. trinn

For Vg2

For Vg3

Komande versjon

For 10. trinn

For Vg2

For Vg3

Utgåtte versjonar

For 1. trinn–9. trinn

For Vg1

Fullstendig utgått