Kroppsøving (KRO01‑05)
Gyldigheit og innføring

Gjeldande versjon

For 1. trinn–9. trinn

For 10. trinn

For vg1

For vg2

Delvis utgått

Komande versjon

For vg3

Utgåtte versjonar

Delvis utgått

Fullstendig utgått