Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

  • utforske eigen kroppsleg bevegelse i leik og andre aktivitetar, åleine og saman med andre
  • utforske og gjennomføre grunnleggjande bevegelsar som å krype, gå, springe, hinke, satse, lande, vende og rulle i ulike miljø ut frå eigne føresetnader
  • øve på å avlevere, ta imot og leike med ulike reiskapar og balltypar
  • leike og vere med saman med andre i aktivitet i varierte bevegelsesmiljø
  • leike og utføre grunnleggjande øvingar med tilvenning til vatn, som å dykke, flyte, gli, skape framdrift, hoppe uti og orientere seg i vatn
  • forstå og praktisere enkle reglar for samspel i ulike bevegelsesaktivitetar
  • utforske naturen i nærmiljøet med varierte aktivitetar til ulike årstider
  • forstå og praktisere turreglar og bruke klede etter vêr og forhold i naturen
  • øve på trygg ferdsel i trafikken
  • øve på trygg ferdsel ved vatn og på å kunne tilkalle hjelp

Undervegsvurdering