Grunnleggjande ferdigheiterKroppsøving (KRO01‑05)

Munnlege ferdigheiter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Å kunne rekne

Digitale ferdigheiter