Overordnet del av læreplanverket

Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen er en del av læreplanverket. Den er fastsatt av regjeringen, men den har ikke trådt i kraft ennå. I dag er det Generell del som gjelder. Tidspunktet for når ny overordnet del skal tre i kraft, vil henge sammen med fornyelsen av læreplanene.

Innhold

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!