Overordnet del av læreplanverket

Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen er en del av læreplanverket, Den er fastsatt av regjeringen, men den har ikke trådd i kraft ennå. I dag er det Generell del som gjelder. Tidspunktet for når ny overordnet del skal tre i kraft, vil henge sammen med fornyelsen av læreplanene.

Innhold

Støttemateriell

Vi har laget støttemateriell for skolene til å jobbe med innføring av ny overordnet del for læreplanverket:

Filmer og refleksjonsspørsmål:

Gruppeopplegg:

Her finner du alt støttemateriell samlet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!