Film: Hva er overordnet del?

Hvorfor er det så viktig at alle kjenner godt til overordnet del? Filmen er for alle som jobber med opplæring i skoler og lærebedrifter, og varer i litt over 6 minutter.

Forslag til refleksjonsspørsmål

 • Opplæring i skole og lærebedrift har både et danningsoppdrag og et utdanningsoppdrag.
  - Hva legger vi i de to begrepene hos oss? 
  - Hvordan jobber vi i de ulike fagene eller lærefagene for å løse dette doble oppdraget? 

 • Overordnet del konkretiserer og beskriver det grunnsynet som skal prege pedagogisk praksis i skoler og lærebedrifter. 
  - Hvordan jobber vi dag for å sikre at praksisen vår bygger på disse verdiene? 
  - Hvordan ønsker vi å jobbe fremover?

 • Elever og lærlinger har rett til medvirkning. Opplæringen skal bidra til at de forstår egne læringsprosesser og tilegner seg kunnskap på selvstendig vis. 
  - På hvilken måte er elevene og lærlingene i førersetet for sine egne læringsprosesser i dag? 
  - Hvordan ønsker vi at det skal være fremover? 

 • Opplæringen skal gi muligheter for å utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. Evnen til å stille spørsmål, utforske og eksperimentere er viktig for dybdelæring.
  - Hvordan jobber vi med dette i dag?
  - Hvordan ønsker vi at det skal være fremover?

 • Elever og lærlinger skal ha et læringsmiljø som motiverer dem, og som bidrar til at de lærer og utvikler seg.
  - Hvordan samarbeider vi om et godt læringsmiljø i dag?
  - Hvordan ønsker vi å samarbeide fremover?

Flere filmer

Se oversikt over flere filmer om overordnet del.