Film: Sammenhengen mellom kompetansebegrepet og dybdelæring

Definisjonene av kompetanse og dybdelæring har flere elementer som overlapper med hverandre. I denne filmen ser vi på sammenhengen mellom de to begrepene. Filmen er for alle som jobber med skole og opplæring, og varer i 2 minutter.

Forslag til refleksjonsspørsmål

  • Er dere enige i at dybdelæring er en forutsetning for å oppnå den kompetansen som er beskrevet i kompetansebegrepet? Er det andre måter å se det på?
  • Er det andre sammenhenger mellom disse to begrepene som ikke er omtalt i filmen?
  • Hvilke konsekvenser får det nye kompetansebegrepet og definisjonen på dybdelæring for vår praksis?
  • Hvordan kan vi jobbe sammen med elever, lærlinger og foreldre for å få en god, felles forståelse for det nye kompetansebegrepet og dybdelæring?

Flere filmer

Se oversikt over flere filmer om overordnet del.