Nye læreplaner – samisk

Nye læreplaner blir tatt i bruk trinnvis fra skolestart i 2020. Skolene må forberede seg på å ta de nye læreplanene i bruk. Her kan du lese overordnet del av nytt læreplanverk, og se film, på tre samiske språk.

Overordnet del av læreplanverket

Overordnet del gjelder fra høsten 2020 og erstatter generell del av læreplanverket.

Overordnet del er oversatt til nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. Vi har også laget en film som forteller mer om overordnet del og hvorfor den er viktig, på nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. Filmen kan brukes som utgangspunkt for å diskutere videre hva dere legger i de ulike begrepene, og hvordan praksis er hos dere.

Nordsamisk 

Les overordnet del - nordsamisk