Film: Dybdelæring

I arbeidet med nye læreplaner har dybdelæring fått en helt sentral plass. I denne filmen ser vi nærmere på de ulike elementene i begrepet. Filmen er for alle som jobber med skole og opplæring, og varer i fire minutter.

Forslag til refleksjonsspørsmål

  • Hvordan forstår vi dybdelæring på vår skole?
  • På hvilken måte jobber vi med fagene i dag, som bidrar til dybdelæring? 
  • Gjør vi noe i dag som hindrer dybdelæring?
  • Hvordan ønsker vi å arbeide med dybdelæring fremover? 
  • Hvordan kan vi organisere arbeidet med opplæringen for å få bedre tid til dybdelæring?

Forslag til refleksjonsspørsmål til de ulike elementene i definisjonen

  • Hvordan jobber vi med forståelse i opplæringen og hvordan vurderer vi om elevene og lærlingene har forstått det viktigste?
  • På hvilken måte jobber vi i dag for at elevene og lærlingene skal se sammenhenger mellom fagområder? Hvordan ønsker vi å jobbe fremover?
  • På hvilke måter jobber vi for at elevene og lærlingene kan reflektere over egen læring? Hvordan ønsker vi å jobbe fremover?
  • Hvordan jobber vi med å få elevene og lærlingene til å bruke det de har lært i ukjente situasjoner? Hvordan ønsker vi å jobbe fremover? 

Flere filmer

Se oversikt over flere filmer om overordnet del.