Film: Kompetansebegrepet

Kompetanse er et sentralt begrep i læreplanverket. Denne filmen går nærmere inn i de ulike elementene i begrepet. Filmen er for alle som jobber med skole og opplæring, og varer i litt over 7 minutter.

For å se filmen med tekst, trykk på symbolet "CC" nederst til høyre i bilderammen. 
Vi jobber med teksting på samiske språk.

Forslag til refleksjonsspørsmål

  • Hva gjør vi i dag som bidrar til at elever og lærlinger oppnår den kompetansen som er beskrevet i det nye kompetansebegrepet? Og hvordan kan vi styrke det i tida framover?
  • På hvilken måte utfordrer det nye kompetansebegrepet elev- og lærerrollen og vårt syn på læring?
  • Hvordan utfordrer det nye kompetansebegrepet måten vi gjennomfører fagopplæring på i vår bedrift?

Forslag til refleksjonsspørsmål til de ulike elementene i definisjonen

  • Hvordan jobber vi med å lære å lære? Hvordan ønsker vi å jobbe fremover?
  • Kunnskaper og ferdigheter er rike begreper. Hvordan forstår vi disse begrepene hos oss?
  • Hvordan får elever og lærlinger øve på å overføre det de har lært til ukjente situasjoner?
  • Hvordan får elever og lærlinger øve på å tenke nytt, og på å finne kreative løsninger?
  • Hvordan jobber vi med forståelse i opplæringen, og hvordan vurderer vi om elevene og lærlingene har forstått det viktigste?
  • Hvordan jobber vi med refleksjon og kritisk tenkning? Hvordan ønsker vi å jobbe fremover?

Flere filmer

Se oversikt over flere filmer om overordnet del.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!