Film: Sosial læring og inkluderende læringsmiljø

I denne filmen ser vi nærmere på hvordan skolen kan støtte elevenes sosiale læring, og utvikle et inkluderende fellesskap gjennom opplæringen i fag. Filmen er for alle som jobber med skole og opplæring, og varer i overkant av 3 minutter. 

Forslag til refleksjonsspørsmål

Generelt

 • Hva legger vi i et raust og støttende læringsmiljø der elevene lærer både faglig og sosialt?
 • Hvordan jobber vi i dag med sammenhengen mellom faglig og sosial læring i alle fag?
 • Gjør vi noe i dag som hindrer et raust og støttende læringsmiljø?
 • Hvordan kan vi arbeide fremover for å skape et inkluderende læringsmiljø for alle elevene på vår skole?

Sosial læring og utvikling

 • Hvilke arbeidsmåter kan fremme sosial læring i fag? 
 • Hvordan kan vi velge innhold i fagene som fremmer sosial læring?
 • Hva slags vurderingspraksis kan bidra til sosial læring?
 • Hvordan trener vi elevene i å samarbeide?


Inkluderende læringsmiljø

 • Hvordan kan vi være tydelige og omsorgsfulle voksne for alle elevene på vår skole?
 • Hvordan utvikler vi elevens evne til medbestemmelse og medansvar for læringsmiljøet?
 • Hvordan organiserer vi opplæring for å fremme fellesskap blant elevene både faglig og sosialt?
 • Bruker vi alle elevenes erfaringer og kompetanse i undervisningen?
 • Hvordan aktiviserer vi alle elevene i undervisningen slik at de føler mestring og tilhørighet?

Les mer om skolemiljøtiltak for fellesskap og miljø

Flere filmer

Se oversikt over flere filmer om overordnet del.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!