Film: Sosial læring og inkluderende læringsmiljø

I denne filmen ser vi nærmere på hvordan skolen kan støtte elevenes sosiale læring, og utvikle et inkluderende fellesskap gjennom opplæringen i fag. Filmen er for alle som jobber med skole og opplæring, og varer i overkant av 3 minutter. 

Forslag til refleksjonsspørsmål

Generelt

 • Hva legger vi i et raust og støttende læringsmiljø der elevene lærer både faglig og sosialt?
 • Hvordan jobber vi i dag med sammenhengen mellom faglig og sosial læring i alle fag?
 • Gjør vi noe i dag som hindrer et raust og støttende læringsmiljø?
 • Hvordan kan vi arbeide fremover for å skape et inkluderende læringsmiljø for alle elevene på vår skole?

Sosial læring og utvikling

 • Hvilke arbeidsmåter kan fremme sosial læring i fag? 
 • Hvordan kan vi velge innhold i fagene som fremmer sosial læring?
 • Hva slags vurderingspraksis kan bidra til sosial læring?
 • Hvordan trener vi elevene i å samarbeide?


Inkluderende læringsmiljø

 • Hvordan kan vi være tydelige og omsorgsfulle voksne for alle elevene på vår skole?
 • Hvordan utvikler vi elevens evne til medbestemmelse og medansvar for læringsmiljøet?
 • Hvordan organiserer vi opplæring for å fremme fellesskap blant elevene både faglig og sosialt?
 • Bruker vi alle elevenes erfaringer og kompetanse i undervisningen?
 • Hvordan aktiviserer vi alle elevene i undervisningen slik at de føler mestring og tilhørighet?

Les mer om skolemiljøtiltak for fellesskap og miljø

Flere filmer

Se oversikt over flere filmer om overordnet del.