Barnehage

Barn i barnehagen skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Innrapportering for barnehager

På høsten skal barnehagene sende inn årsmeldingene sine. På våren skal de private barnehagene rapportere inn resultatregnskap. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!