Samisk i barnehagen

Alle barnehager skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barn kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet.

Rammeplanen har tydelige krav til hvordan barnehager skal ivareta samisk kultur og tradisjon. Samene er et urfolk og Norge har en særlig forpliktelse til å ivareta samiske barns og foreldres interesser. 

På denne siden har vi samlet støtte- og veiledningsressurser for deg som jobber med samisk innhold og oppgaver i barnehagen. 

Samiske språk i barnehagen

I Norge har myndighetene ansvar for å legge til rette for at samene kan verne om og videreutvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Nordsamisk er det største samiske språket, både her i landet og på verdensbasis. Sammen med lulesamisk og sørsamisk utgjør disse tre de offisielle samiske språkene. Alle de samiske språkene er på Unescos “røde liste” over truede språk.

Mange samiske barn er flerspråklige. Noen barn har samisk som sitt sterkeste språk, mens andre har norsk som sitt sterkeste språk. Dette vil påvirke barnas språkutvikling. I tillegg er det mange samiske barn som ikke kan noen av de samiske språkene. Alle samiske barn har derfor behov for gode tilbud som er med på å styrke deres samiske språkutvikling.

Samisk kultur i barnehagen

I noen barnehager kan det være mange samiske barn, mens det i andre barnehager er færre eller ingen. Uansett om det er samiske barn eller ikke i deres barnehage, skal barnehagen synliggjøre samisk kultur. Personalet skal gjøre barna kjent med samisk kultur og levesett og knytte det samiske perspektivet til merkedager og hverdagsliv, kunst og kultur og mattradisjoner.

Samenes nasjonaldag feires 6. februar, og er en god anledning til å la alle barn i barnehagen møte samisk kultur. Sametinget har nyttige ressurser som gir informasjon om dagen og forslag til aktiviteter.

For at barnehagen skal bidra til at barn møter samisk kultur, bør for eksempel samiske språk, mattradisjoner, leker, naturbruk, musikk, dans, kunst og duodji/duodje/duedtie (håndverkstradisjoner) inngå som en del av innhold og aktiviteter gjennom året, og ikke bare 6. februar. 

Samiske praksisfortellinger