Pedagogisk dokumentasjon i barnehagen

Bilde av barn i en barnehager som l lek på gulvet

Støttemateriell utviklet i samarbeid med Mona Nicolaysen. Materiellet viser en av flere arbeidsmåter for utviklingsarbeid i barnehagen.
 
Barnehagen skal både bruke dokumentasjon for å synliggjøre barnehagens pedagogiske arbeid og for å synliggjøre enkeltbarns trivsel og allsidige utvikling når det er nødvendig for å gi et tilrettelagt tilbud. Dette støttemateriellet handler om hvordan dokumentasjon av barnehagens praksis blir til «pedagogisk dokumentasjon» når personalet og barna reflekterer over og diskuterer den. Støttemateriellet er ikke egnet til bruk ved dokumentasjon av enkeltbarn.

Innhold

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!