Pedagogisk dokumentasjon i barnehagen

Innledning

Barnehagen skal både bruke dokumentasjon for å synliggjøre barnehagens pedagogiske arbeid, og for å synliggjøre enkeltbarns trivsel og allsidige utvikling når det er nødvendig for å gi et tilrettelagt tilbud.

Dette støttemateriellet handler om hvordan dokumentasjon av barnehagens praksis blir til «pedagogisk dokumentasjon» når personalet og barna reflekterer over og diskuterer den. Støttemateriellet er ikke egnet til bruk ved dokumentasjon av enkeltbarn. Materiellet viser en av flere arbeidsmåter for utviklingsarbeid i barnehagen.

Støttemateriellet er utviklet i samarbeid med Mona Nicolaysen.