Kompetansestrategi – barnehage

Strategien «Kompetanse for fremtidens barnehage» har som mål å sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet. Strategien er revidert og gjelder for perioden 2023-2025.

Kunnskapsdepartementets reviderte kompetansestrategi skal støtte opp om arbeidet med rekruttering og kompetanseutvikling. Den viderefører de fleste tiltak som gjaldt for perioden 2018-2022. 

Last ned strategien "Kompetanse for fremtidens barnehage" på regjeringen.no

Barnehagetilbud av høy kvalitet

Strategiens mål er å sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet. Den skal bidra til at:

 • Minst 50 prosent av de ansatte skal være barnehagelærere
 • Minst 25 prosent av de ansatte skal være barne- og ungdomsarbeidere
 • Andelen styrere og barnehagelærere med mastergrad i barnehagen øker
 • Alle ansatte i barnehagen får mulighet til kompetanseutvikling
 • Alle barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling

Barne- og ungdomsarbeidere

Det er et mål å øke andelen barne- og ungdomsarbeidere, og at barnehagene i større grad tar i bruk deres kompetanse. Strategien peker også på gode grunner for barnehagen å bli lærebedrift.

Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling

Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling gir støtte til kollektiv kompetanseutvikling. Den omfatter kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, og regional ordning for kompetanseutvikling.

I regional ordning inngår disse tiltakene:

 • Barnehagebasert kompetanseutvikling
 • Fagbrev gjennom praksiskandidatordningen
 • Fagbrev på jobb
 • Barnehagefaglig grunnkompetanse
 • Tilretteleggingsmidler for lokal prioritering

Fra 2023 vil de nasjonale rammene for barnehagefaglig grunnkompetanse være klare, og et interaktivt e-læringstilbud vil bli gratis og tilgjengelig for bruk i løpet av våren 2023.

Øvrige kompetansetiltak

De øvrige kompetansetiltakene i strategien er:

 • Lederutdanning for styrere
 • Videreutdanning for barnehagelærere
 • Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk
 • Mastergrad og doktorgrad
 • Veiledning av nyutdannede, nytilsatte barnehagelærere
 • Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning
 • Fagskoleutdanning i oppvekstfag for barnehageansatte

Strategien omtaler også andre nyttige kompetanseressurser. Det inkluderer kompetansepakker på ulike temaer, for å støtte arbeid med rammeplanen. I tillegg er SáMOS en ressurs som skal bidra til å løfte kvaliteten i samiske barnehager.

Ulike kompetansetiltak og karriereveier