Folkehøgskoler

Folkehøgskolen er en selvstendig, ubundet og eksamensfri skole. Utdanningsdirektoratet har ansvaret for forvaltningen av folkehøgskoler.

Det finnes rundt 80 folkehøgskoler, fordelt over hele landet. Folkehøgskolene utgjør et alternativ og supplement til det formelle utdanningssystemet.

Folkehøgskolen er en selvstendig, ubundet og eksamensfri skole. Skolene har sitt grunnlag i en pedagogisk filosofi utviklet av den danske pedagogen og teologen Grundtvig, der skolenes formål er å fremme allmennutdanning og folkeopplysning. Den første folkehøyskolen i Norge ble etablert i 1884.

Folkehøyskolene arrangerer ulike typer kurs. Hoveddelen av kursene er langkurs som normalt varer i 9 måneder. I tillegg arrangeres kortkurs som varer i minst to dager og maksimum 94 dager.

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for forvaltningen av folkehøgskoler.

» Folkehøyskoleloven (lovdata)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!