Særattestasjon for folkehøyskoler

Her finner du informasjon om hvordan revisor skal gi særattestasjon for å bekrefte elevtall ved folkehøyskoler. 

Revisors oppgave

Revisor skal kontrollere og bekrefte elevtallet som folkehøyskolen har lagt til grunn og godkjent som tilskuddsberettiget elevtall. Kontrollen skal utføres etter at folkehøyskolens frist for rapportering er utløpt og databasen er stengt. 

Revisjonsstandard (ISAE) 3000

Fra 2022 skal særattestasjon for elevtallet ved folkehøyskoler avgis etter revisjonsstandard (ISAE) 3000. Dette attestasjonsoppdraget samsvarer med forventningene i forskrift til lov om folkehøyskoler hvor det står at revisor skal bekrefte elevtallet på folkehøyskolene ved særattestasjon. Revisor skal, på selvstendig grunnlag, avgjøre hvilke kontroller som skal gjennomføres, og omfanget av kontrollene.

Folkehøyskolene skal gi nødvendig dokumentasjon slik at revisor kan utføre oppdraget sitt. Styret plikter også å gjøre revisor kjent med folkehøyskoleloven, forskriften og andre relevante dokumenter.

Slik gjennomfører du særattestasjon

Fyll ut skjema for særattestasjon.
Fristen for revisor å avgi særattestasjonen er innen 1. juni hvert år.