Tilskudd til Nordiska folkhögskolan

Målet med tilskuddsordningen er at det kan drives nordisk folkehøgskolevirksomhet.

Hvem kan motta tilskudd?

  • Nordiska folkhögskolan i Kungälv

Om ordningen

Målet med tilskuddsordningen er at det kan drives nordisk folkehøgskolevirksomhet. Målgruppen er norske statsborgere som ønsker å ta utdanning ved Nordiska folkhögskolan i Kungälv.

Lov og regelverk

1. Før du mottar tilskudd

Alle rapporteringskrav må være oppfylt før tilskudd utbetales.

2. Slik beregnes tilskuddet

Ordningen har ingen beregningsregler. Tilskuddet blir bevilget på egen post i statsbudsjettet. Størrelsen på tilskuddet blir fastsatt etter vedtak i Stortinget.

3. Dette må du rapportere

Du skal sende inn:

  • årsrapport og revidert årsregnskap innen 1. juni til Utdanningsdirektoratet

Statstilskuddet skal fremgå på egen linje i resultatregnskapet eller i note.

Årsrapporten skal gi oversikt over virksomhetens aktivitet og vise om forutsetningene for tildeling av tilskudd er oppfylt.