Søk om opprettelse av folkehøgskole innen 1. april 2023.

Slik søker du

Ved søknad om opprettelse av ny folkehøyskole skal det benyttes et elektronisk søknadsskjema. I tillegg er det obligatorisk å legge ved:

  • Fremdriftsplan for lokaler til skole og internat
  • Plantegninger og situasjonsplan/kart over lokalitetene og området
  • Driftsbudsjett med noter (vår budsjettmal skal benyttesFinansieringsplan

Alle vedlegg til søknaden skal være i pdf-format, med unntak av budsjettet som skal være i Excel-format.

Søk om godkjenning

Søknadsfrist er 1. april for eventuell oppstart høsten neste kalenderår.
Vi legger ut informasjon om søkerunden for 2023 i løpet av februar.

Søknaden blir sendt til Utdanningsdirektoratet. Det er Kunnskapsdepartementet som godkjenner nye folkehøyskoler.

En eventuell godkjenning av ny folkehøyskole forutsetter at det blir avsatt ekstra midler i statsbudsjettet.

Hjemmel for opprettelse av folkehøyskole finnes i §§ 1 og 2 i lov 6. desember nr. 72 om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven). Etter lovendring i 2018, gjelder folkehøyskoleloven også for Svalbard.

En folkehøyskole skal ha fast tilholdssted med internat, undervisningsrom for elevene og øvrige skoleanlegg i tilknytning til hverandre.

Folkehøgskolerådet er høringsinstans.