Søknad om opprettelse av folkehøgskole

Søk om opprettelse av folkehøgskole innen 1. april 2022.

Slik søker du

Ved søknad om opprettelse av ny folkehøyskole skal det benyttes et elektronisk søknadsskjema. I tillegg er det obligatorisk å legge ved:

  • Fremdriftsplan for lokaler til skole og internat
  • Plantegninger og situasjonsplan/kart over lokalitetene og området
  • Driftsbudsjett med noter (vår budsjettmal skal benyttes)
  • Finansieringsplan

Alle vedlegg til søknaden skal være i pdf-format, med unntak av budsjettet som skal være i Excel-format.

Søk om godkjenning

Søknadsfrist er 1. april for eventuell oppstart høsten neste kalenderår.

Søknaden blir sendt til Utdanningsdirektoratet. Det er Kunnskapsdepartementet som godkjenner nye folkehøyskoler.

En eventuell godkjenning av ny folkehøyskole forutsetter at det blir avsatt ekstra midler i statsbudsjettet.

Hjemmel for opprettelse av folkehøyskole finnes i §§ 1 og 2 i lov 6. desember nr. 72 om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven). Etter lovendring i 2018, gjelder folkehøyskoleloven også for Svalbard.

En folkehøyskole skal ha fast tilholdssted med internat, undervisningsrom for elevene og øvrige skoleanlegg i tilknytning til hverandre.

Folkehøgskolerådet er høringsinstans.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!