Søknad om opprettelse av folkehøgskole

Søk om opprettelse av folkehøgskole innen 1. mai 2020.

Fristen for søknad om opprettelse av folkehøgskole utsettes til 1. mai på grunn av koronaviruset.

Slik søker du

Fra 2020 skal det benyttes et elektronisk søknadsskjema ved søknad om opprettelse av ny folkehøyskole. I tillegg er det obligatorisk å legge ved:

  • Fremdriftsplan for lokaler til skole og internat
  • Plantegninger og situasjonsplan/kart over lokalitetene og området
  • Driftsbudsjett med noter (vår budsjettmal skal benyttes)
  • Finansieringsplan

Alle vedlegg til søknaden skal være i pdf-format.

Søk om godkjenning

Søknadsfrist er 1. april for eventuell oppstart høsten neste kalenderår.

  • Søknadsskjema
  • Obligatorisk budsjettmal kommer i løpet av september 2020 (excel)

Søknaden blir sendt til Utdanningsdirektoratet som foretar en forberedende søknadsbehandling og avgir innstilling til departementet. Det er Kunnskapsdepartementet som godkjenner nye folkehøyskoler.

En eventuell godkjenning av ny folkehøyskole forutsetter at det blir avsatt ekstra midler i statsbudsjettet.

Hjemmel for opprettelse av folkehøyskole finnes i §§ 1 og 2 i lov 6. desember nr. 72 om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven). Etter lovendring i 2018, gjelder folkehøyskoleloven også for Svalbard.

En folkehøyskole skal ha fast tilholdssted med internat, undervisningsrom for elevene og øvrige skoleanlegg i tilknytning til hverandre.

Folkehøgskolerådet er høringsinstans.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!