Tavla

Tavla er vår elektroniske løsning for tilskudd, prosjektmidler, egenvurdering og tilsyn.

Privatskoler

De private grunn- og videregående skolene skal rapportere tilskuddsberettigede elever og elevprognoser i Tavla. De kan også

  • finne tilskuddsbrev og tilskuddsgrunnlag
  • sende inn årsregnskap
  • sende inn dokumentasjon i forbindelse med tilsyn
  • søke om endringer i skolens godkjenning
  • gjennomføre egenvurdering

Kommuner, fylkeskommuner og folkehøgskoler

Kommuner, fylkeskommuner og folkehøgskoler kan finne brev, data og beregninger som danner grunnlag for utbetalinger av øremerkede tilskudd- og prosjektmidler fra Utdanningsdirektoratet.

Brukernavn og passord

For å få tilgang til Tavla må du opprette en bruker i vårt system for brukeradministrasjon (UBAS). 

» Logg inn på Tavla her