Tavla

Tavla er vår elektroniske løsning for tilskudd, prosjektmidler, egenvurdering og tilsyn.

Logg inn med ID-porten eller Feide

Logg inn med ID-porten eller Feide for å få tilgang til Tavla. For å kunne logge inn som skoleeier for en virksomhet, må du være tilknyttet virksomheten i Altinn og ha én av følgende tilganger: "Tavla – Lesetilgang" eller "Tavla – Skrive- og lesetilgang."
Les mer om tilgangsstyring i Altinn

» Logg inn på Tavla her

Privatskoler

De private grunn- og videregående skolene skal rapportere tilskuddsberettigede elever og elevprognoser i Tavla. De kan også

  • finne tilskuddsbrev og tilskuddsgrunnlag
  • sende inn årsregnskap
  • sende inn dokumentasjon i forbindelse med tilsyn
  • søke om endringer i skolens godkjenning
  • gjennomføre egenvurdering
Gå til Tavla for privatskoler

Kommuner, fylkeskommuner og folkehøgskoler

Kommuner, fylkeskommuner og folkehøgskoler kan finne brev, data og beregninger som danner grunnlag for utbetalinger av øremerkede tilskudd- og prosjektmidler fra Utdanningsdirektoratet.

Gå til Tavla for kommuner og fylkeskommuner

Gå til Tavla for folkehøgskoler