Tavla

I Tavla kan ulike aktører logge inn for å få oversikt over sine tilskudd og prosjektmidler. Private skoler kan i tillegg se tilsyn og godkjenninger, rapportere elevtall og søke om driftsendringer.

» Logg inn på Tavla her

Innlogging og tilgang til Tavla

For å logge inn på Tavla må du enten ha en Altinn-rolle, eller ha blitt tildelt en tilgang i Altinn. De med administratorrolle i Altinn og daglig leder har automatisk tilgang, og kan tildele tilgang til andre i virksomhenten. Det er opp til virksomheten å bestemme hvem som skal ha tilgang.

Les mer om tilgangsstyring i Altinn

Nedenfor finner du utfyllende informasjon om Tavla for din type skole/enhet.