Faglige vurderinger og anbefalinger – om videre arbeid med forslag i NOU 2022: 13

Utdanningsdirektoratet har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utarbeidet faglige vurderinger og anbefalinger om forslagene i NOU 2022:13 Med videre betydning. Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole. Dokumentet baserer seg på NOU-en, høringsuttalelser, høringsoppsummeringen og Utdanningsdirektoratets egen høringsuttalelse.

Svar til Kunnskapsdepartementet på oppdragsbrev 2022-036