KjerneelementerNorsk for elever med tegnspråk (NOR05‑05)

Tekst i kontekst

Kritisk tilnærming til tekst

Muntlig kommunikasjon

Skriftlig tekstskaping

Språket som system og mulighet

Språklig mangfold