Norsk for elever med tegnspråk (NOR05‑05)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

 • lese eller lytte til / avlese fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål eller nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleven
 • velge bøker fra bibliotek ut fra egne interesser og leseferdigheter
 • skrive tekster med funksjonell håndskrift og med tastatur
 • fortelle,
  beskrive
  og argumentere skriftlig og
  bruke
  språket på kreative måter
 • utforske
  og diskutere sider ved egen tospråklighet og nærmiljøets språkmangfold
 • forstå
  og
  bruke
  enkelte idiomatiske uttrykk
 • samtale om forskjellen mellom meninger og fakta i tekster
 • kombinere ulike uttrykksformer i sammensatte tekster
 • bruke
  fagspråk om setningsoppbygning og bøying av verb, substantiv og adjektiv i samtaler om språk og tekst

Underveisvurdering