Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

  • lese eller lytte til / avlese fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål eller nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleven
  • velge bøker fra bibliotek ut fra egne interesser og leseferdigheter
  • skrive tekster med funksjonell håndskrift og med tastatur
  • fortelle, beskrive og argumentere skriftlig og bruke språket på kreative måter
  • utforske og diskutere sider ved egen tospråklighet og nærmiljøets språkmangfold
  • forstå og bruke enkelte idiomatiske uttrykk
  • samtale om forskjellen mellom meninger og fakta i tekster
  • kombinere ulike uttrykksformer i sammensatte tekster
  • bruke fagspråk om setningsoppbygning og bøying av verb, substantiv og adjektiv i samtaler om språk og tekst

Underveisvurdering