Grunnleggende ferdigheterNorsk for elever med tegnspråk (NOR05‑05)

Muntlige ferdigheter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Digitale ferdigheter