Norsk for elever med tegnspråk (NOR05‑05)
Grunnleggende ferdigheter

Muntlige ferdigheter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Digitale ferdigheter