Norsk for elever med tegnspråk (NOR05‑05)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

 • utforske
  og samtale om oppbygningen av og betydningen til ord og uttrykk
 • lytte til / avlese skjønnlitteratur og sakprosa og samtale om innholdet
 • låne og lese bøker fra biblioteket
 • oppleve og bearbeide tekster gjennom lek, tegning, skriving og andre kreative aktiviteter
 • leke med og
  utforske
  forholdet mellom språklyd og bokstav sammenlignet med forholdet mellom munnbevegelse og tegn i det tegnspråklige håndalfabetet
 • samtale om egen tospråklighet og diskutere hvordan norsk og norsk tegnspråk brukes i egen hverdag
 • lese med sammenheng og forståelse på papir og digitalt
 • beskrive
  og fortelle i ulike typer tekster
 • bruke
  store og små bokstaver, punktum, spørsmålstegn og utropstegn i tekster for hånd og med tastatur
 • lage tekster som kombinerer skrift og bilder

Underveisvurdering