Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

  • utforske og samtale om oppbygningen av og betydningen til ord og uttrykk
  • lytte til / avlese skjønnlitteratur og sakprosa og samtale om innholdet
  • låne og lese bøker fra biblioteket
  • oppleve og bearbeide tekster gjennom lek, tegning, skriving og andre kreative aktiviteter
  • leke med og utforske forholdet mellom språklyd og bokstav sammenlignet med forholdet mellom munnbevegelse og tegn i det tegnspråklige håndalfabetet
  • samtale om egen tospråklighet og diskutere hvordan norsk og norsk tegnspråk brukes i egen hverdag
  • lese med sammenheng og forståelse på papir og digitalt
  • beskrive og fortelle i ulike typer tekster
  • bruke store og små bokstaver, punktum, spørsmålstegn og utropstegn i tekster for hånd og med tastatur
  • lage tekster som kombinerer skrift og bilder

Underveisvurdering