Norsk for elever med tegnspråk (NOR05‑05)
Gyldighet og innføring

Gjeldende versjon

For 1. trinn–9. trinn

For 10. trinn

Delvis utgått

Kommende versjon

For vg3 og påbygging

Utgåtte versjoner

Delvis utgått

Fullstendig utgått