Norsk for elever med tegnspråk (NOR05‑05)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram

 • analysere
  og
  tolke
  romaner, noveller, drama, lyrikk og andre tekster på bokmål og nynorsk fra 1850 til i dag og
  reflektere
  over tekstene i lys av den kulturhistoriske konteksten og egen samtid
 • skrive essay som utforsker og reflekterer over innhold i tekster
 • utforske
  og
  reflektere
  over hvordan tekster fra den realistiske og den modernistiske tradisjonen framstiller menneske, natur og samfunn
 • presentere
  litterære tolkninger og
  reflektere
  over tekster i kontekst
 • analysere
  uttrykksformer i sammensatte tekster i ulike medier og
  vurdere
  samspillet mellom dem
 • skrive retoriske analyser og tolkninger av sakprosatekster
 • mestre språklige formkrav og skrive tekster med etterrettelig kildebruk og et presist språk
 • bruke
  faglitteratur,
  vurdere
  kilder kritisk og skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige emner

Underveisvurdering

Standpunktvurdering