Norsk (NOR01‑06)
Kjerneelement

Tekst i kontekst

Kritisk tilnærming til tekst

Munnleg kommunikasjon

Skriftleg tekstskaping

Språket som system og moglegheit

Språkleg mangfald