Norsk (NOR01‑06)
Grunnleggjande ferdigheiter

Ingen valde

Munnlege ferdigheiter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Digitale ferdigheiter