Retten til et godt psykososialt miljø Udir-2-2010

Dette rundskrivet omhandler forståelsen av reglene i opplæringsloven kapittel 9a om elevens rett til et godt psykososialt miljø.

Innhold

Del I - Elevens individuelle rett

Del II - Plikt til individuelt rettet arbeid etter etter § 9a-3

Del III - Krav til forsvarlig system

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!