Sámegielan nubbengiellan 2 (SAS04‑01)
Máhtudakulme ja árvustallam

Aktijvuoda buojkulvisá

Tjielggidus

Máhtudakulme jo2 viddnofágalasj oahppoprográmmamaŋŋela

 • adnet
  bágojt ja moallánahkojt ietjas árggabiejve ja lahkabirrasa birra.
 • ságastallat ja subtsastit vásádusáj ja ájggomusáj birra
 • buojkodit ja
  åvddånbuktet
  oahpes ássjijt
 • gulldalit, låhkåt ja sjuggelit barggat tevstaj ja sáme subttsasij
 • tjállet oanes tevstajt ma diededi, subtsasti ja gatjádi
 • adnet
  tjielgas jiednadimev ja dádjadahtte báhkosåjådimijt ja gárgadisstruktuvrajt

Åhpadattijn árvustallam

Loahppaárvustallam