Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

  • bruke ord og uttrykk om egen hverdag og nære omgivelser
  • samtale og fortelle om opplevelser og planer
  • gjøre rede for og presentere kjente emner
  • lytte til, lese og arbeide kreativt med tekster og samiske fortellinger
  • skrive korte tekster som informerer, forteller og spør
  • bruke tydelig uttale og forståelig ordbøying og setningsstruktur

Underveisvurdering

Standpunktvurdering