Samisk som andrespråk 4 (SAS04‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg1 studieforberedende utdanningsprogram

 • bruke
  ord og uttrykk om egen hverdag og nære omgivelser
 • samtale og fortelle om opplevelser og planer
 • gjøre rede for og
  presentere
  kjente emner
 • lytte til, lese og arbeide kreativt med tekster og samiske fortellinger
 • skrive korte tekster som informerer, forteller og spør
 • bruke
  tydelig uttale og forståelig ordbøying og setningsstruktur

Underveisvurdering