Samisk som andrespråk 4 (SAS04‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg3 påbygging til generell studiekompetanse yrkesfaglige utdanningsprogram

 • bruke
  varierte ord og uttrykk om interesser og fritid
 • innlede og holde i gang samtaler
 • uttrykke egne meninger muntlig
 • gjøre rede for og
  presentere
  ulike emner
 • lytte til og lese tekster og fortelle om innholdet
 • utforske
  og samtale om samisk litteratur
 • skrive tekster som informerer, forteller og spør
 • bruke
  forståelig ordbøying og setningsstruktur
 • bruke
  varierte ord og uttrykk som beskriver aktuelle hendelser og samisk kultur og tradisjon
 • delta i spontane og planlagte samtaler
 • utforske
  og
  presentere
  ulike emner
 • lytte til, lese og samtale om tekster
 • utforske
  og arbeide kreativt med samiske ordtak og fortellinger
 • informere, fortelle og
  beskrive
  muntlig og skriftlig
 • bruke
  hensiktsmessig ordbøying, setningsstruktur og tekststruktur

Underveisvurdering

Standpunktvurdering