Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg3 påbygging til generell studiekompetanse yrkesfaglige utdanningsprogram

 • bruke varierte ord og uttrykk om interesser og fritid
 • innlede og holde i gang samtaler
 • uttrykke egne meninger muntlig
 • gjøre rede for og presentere ulike emner
 • lytte til og lese tekster og fortelle om innholdet
 • utforske og samtale om samisk litteratur
 • skrive tekster som informerer, forteller og spør
 • bruke forståelig ordbøying og setningsstruktur
 • bruke varierte ord og uttrykk som beskriver aktuelle hendelser og samisk kultur og tradisjon
 • delta i spontane og planlagte samtaler
 • utforske og presentere ulike emner
 • lytte til, lese og samtale om tekster
 • utforske og arbeide kreativt med samiske ordtak og fortellinger
 • informere, fortelle og beskrive muntlig og skriftlig
 • bruke hensiktsmessig ordbøying, setningsstruktur og tekststruktur

Underveisvurdering

Standpunktvurdering