Samisk som andrespråk 4 (SAS04‑01)
Fagets relevans og sentrale verdier