Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg2 studieforberedende utdanningsprogram

  • bruke varierte ord og uttrykk om interesser og fritid
  • innlede, holde i gang og avslutte samtaler
  • uttrykke egne meninger muntlig
  • gjøre rede for og presentere ulike emner
  • lytte til og lese tekster og fortelle om innholdet
  • utforske og samtale om samisk litteratur
  • skrive tekster som informerer, forteller og spør
  • bruke forståelig ordbøying og setningsstruktur

Underveisvurdering