Samisk som andrespråk 4 (SAS04‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg2 studieforberedende utdanningsprogram

 • bruke
  varierte ord og uttrykk om interesser og fritid
 • innlede, holde i gang og avslutte samtaler
 • uttrykke egne meninger muntlig
 • gjøre rede for og
  presentere
  ulike emner
 • lytte til og lese tekster og fortelle om innholdet
 • utforske
  og samtale om samisk litteratur
 • skrive tekster som informerer, forteller og spør
 • bruke
  forståelig ordbøying og setningsstruktur

Underveisvurdering