Samisk som andrespråk 4 (SAS04‑01)
Vurderingsordning