Samisk som andrespråk 4 (SAS04‑01)
Gyldighet og innføring

Gjeldende versjon

Utgåtte versjoner

Fullstendig utgått