Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg3 studieforberedende utdanningsprogram

  • bruke varierte ord og uttrykk som beskriver aktuelle hendelser og samisk kultur og tradisjon
  • delta i spontane og planlagte samtaler
  • utforske og presentere ulike emner
  • lytte til, lese og samtale om tekster
  • utforske og arbeide kreativt med samiske ordtak og fortellinger
  • informere, fortelle og beskrive muntlig og skriftlig
  • bruke hensiktsmessig ordbøying og setningsstruktur

Underveisvurdering

Standpunktvurdering