Kjennetegn på måloppnåelse – samisk som andrespråk, samisk 4, vg2 YF

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder Læreplan i samisk som andrespråk, samisk 4, (SAS04-01). De er veiledende for standpunktvurdering.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet for å støtte lærere i arbeidet med standpunktvurdering. Det er fortsatt kompetansemålene i læreplanen som er grunnlag for vurdering, og kjennetegnene må derfor brukes sammen med læreplanen. Kjennetegnene er kvalitetsbeskrivelser av hvordan elevenes kompetanse kan se ut på ulike nivå.

Handlingsrommet i læreplanen gir lærere og elever anledning til å velge innhold, og hvordan opplæringen skal organiseres. Kjennetegnene er derfor formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. forskrift til opplæringslova.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse skal bidra til en felles nasjonal retning for standpunktvurderingen. Skoler og lærere kan bruke disse for å skape tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om samarbeid og tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om hvordan du kan ta i bruk læreplanene.

Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
LytteLytteLytte
Eleven forstår og gjengir deler av innholdet i muntlige tekster.Eleven forstår og gjengir hovedinnholdet i muntlige tekster.Eleven forstår og gjengir hovedinnholdet og flere detaljer i muntlige tekster.
Muntlig samhandlingMuntlig samhandlingMuntlig samhandling
Eleven svarer på og stiller spørsmål.Eleven stiller spørsmål og følger opp innspill i samtaler.Eleven stiller oppklarende og utdypende spørsmål og følger opp innspill i samtaler.
Muntlig produksjonMuntlig produksjonMuntlig produksjon
Eleven snakker med noe sammenheng og et enkelt ordforråd med stort sett forståelig uttale og språk.Eleven snakker med sammenheng og et stort sett tilstrekkelig ordforråd med forståelig uttale og språk.Eleven snakker med sammenheng, et tilstrekkelig ordforråd, tydelig uttale og gjennomgående forståelig språk.
LeseLeseLese
Eleven forstår og gjengir deler av innholdet i skriftlige tekster.Eleven forstår og gjengir hovedinnholdet i skriftlige tekster.Eleven forstår og gjengir hovedinnholdet og noen detaljer i skriftlige tekster.
SkriveSkriveSkrive
Eleven skriver enkle tekster med noe sammenheng, et enkelt ordforråd og stort sett forståelig språk.Elevene skriver tekster med sammenheng, et stort sett tilstrekkelig ordforråd og med forståelig språk.Elevene skriver tekster med sammenheng, et tilstrekkelig ordforråd og gjennomgående forståelig språk.