Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit jo2 fidnofágalaš oahppoprográmmaid maŋŋel

  • geavahit sániid ja dajaldagaid iežas ja lagasbirrasa birra.
  • ságastallat ja muitalit vásihusaid ja plánaid birra
  • čilget ja presenteret oahpes fáttáid
  • guldalit ja lohkat teavsttaid ja sámi muitalusaid ja kreatiivvalaččat bargat daiguin
  • čállit oanehis teavsttaid main leat dieđut, mat muitalit ja mat jerret
  • geavahit čielga jietnadagaid ja ipmirdahtti sátnesojaheami ja cealkkastruktuvrra

Dađistaga árvvoštallan

Oppalaš árvvoštallan