Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit jo3 studerenráhkkanahtti oahppoprográmmaid maŋŋel

  • geavahit máŋggalágan sániid ja dajaldagaid mat válddahit áigeguovdilis dáhpáhusaid ja sámi kultuvrra ja árbevieru
  • searvat spontána ja plánejuvvon ságastallamiidda
  • suokkardit ja presenteret iešguđetlágan fáttáid
  • guldalit, lohkat ja suokkardit teavsttaid ja muitalit sisdoalu birra
  • suokkardit ja kreatiivvalaččat bargat sámi sátnevádjasiiguin ja muitalusaiguin
  • juohkit dieđuid, muitalit ja válddahit njálmmálaččat ja čálalaččat
  • geavahit heivvolaš sátnesojaheami ja cealkkastruktuvrra

Dađistaga árvvoštallan

Oppalaš árvvoštallan