Sámegielan nubbengiellan 2 (SAS04‑01)
Máhtudakulme ja árvustallam

Aktijvuoda buojkulvisá

Tjielggidus

Máhtudakulme lasádus oahppomáhtudahkaj viddnofágalasj oahppoprográmma maŋŋela

 • adnet
  målsudahkes bágojt ja moallánahkojt ietjas árggabiejve ja lahkabirrasa birra
 • álgadit, jådon bisodit ja låhpadit ságastallamijt
 • åvddånbuktet ietjas vuojnojt njálmálattjat
 • buojkodit ja
  åvddånbuktet
  iesjgeŋga tiemájt
 • gulldalit ja låhkåt tevstajt ja subtsastit sisano birra
 • åtsådit
  ja ságastallat sáme girjálasjvuoda birra
 • tjállet tevstajt ma diededi, subtsasti ja gatjádi
 • adnet
  dádjadahtte báhkosåjådimijt ja gárgadisstruktuvrajt
 • adnet
  målsudahkes bágojt ja moallánahkojt ájggeguovddelis dáhpádusáj ja sáme kultuvra ja árbbedábe birra
 • oassálasstet spontána ja plániduvvam ságastallamijda
 • åtsådit
  ja
  åvddånbuktet
  iesjgeŋga tiemájt
 • gulldalit, låhkåt ja ságastallat tevstaj birra
 • åtsådit
  ja sjuggelit barggat sáme báhkotsåmij ja subtsastallamdábij
 • diededit, subtsastit ja
  gåvvidit
  njálmálattjat ja tjálalattjat
 • adnet
  vuogas báhkosåjådimev ja gárgadisstruktuvrav

Åhpadattijn árvustallam

Loahppaárvustallam