Aktijvuoda buojkulvisá

Tjielggidus

Máhtudakulme lasádus oahppomáhtudahkaj viddnofágalasj oahppoprográmma maŋŋela

 • adnet målsudahkes bágojt ja moallánahkojt ietjas árggabiejve ja lahkabirrasa birra
 • álgadit, jådon bisodit ja låhpadit ságastallamijt
 • åvddånbuktet ietjas vuojnojt njálmálattjat
 • buojkodit ja åvddånbuktet iesjgeŋga tiemájt
 • gulldalit ja låhkåt tevstajt ja subtsastit sisano birra
 • åtsådit ja ságastallat sáme girjálasjvuoda birra
 • tjállet tevstajt ma diededi, subtsasti ja gatjádi
 • adnet dádjadahtte báhkosåjådimijt ja gárgadisstruktuvrajt
 • adnet målsudahkes bágojt ja moallánahkojt ájggeguovddelis dáhpádusáj ja sáme kultuvra ja árbbedábe birra
 • oassálasstet spontána ja plániduvvam ságastallamijda
 • åtsådit ja åvddånbuktet iesjgeŋga tiemájt
 • gulldalit, låhkåt ja ságastallat tevstaj birra
 • åtsådit ja sjuggelit barggat sáme báhkotsåmij ja subtsastallamdábij
 • diededit, subtsastit ja gåvvidit njálmálattjat ja tjálalattjat
 • adnet vuogas báhkosåjådimev ja gárgadisstruktuvrav

Åhpadattijn árvustallam

Loahppaárvustallam