Sámegielan nubbengiellan 2 (SAS04‑01)
Máhtudakulme ja árvustallam

Aktijvuoda buojkulvisá

Tjielggidus

Máhtudakulme jo3 oahppogárvedime oahppoprográmma maŋŋela

 • adnet
  målsudahkes bágojt ja moallánahkojt ájggeguovddelis dáhpádusáj ja sáme kultuvra ja árbbedábe birra
 • oassálasstet spontána ja plániduvvam ságastallamijda
 • åtsådit
  ja
  åvddånbuktet
  iesjgeŋga tiemájt
 • gulldalit, låhkåt ja ságastallat tevstaj birra
 • åtsådit
  ja sjuggelit barggat sáme báhkotsåmij ja subtsastallamdábij
 • diededit, subtsastit ja
  gåvvidit
  njálmálattjat ja tjálalattjat
 • adnet
  vuogas báhkosåjådimev ja gárgadisstruktuvrav

Åhpadattijn árvustallam

Loahppaárvustallam