Aktijvuoda buojkulvisá

Tjielggidus

Máhtudakulme jo3 oahppogárvedime oahppoprográmma maŋŋela

  • adnet målsudahkes bágojt ja moallánahkojt ájggeguovddelis dáhpádusáj ja sáme kultuvra ja árbbedábe birra
  • oassálasstet spontána ja plániduvvam ságastallamijda
  • åtsådit ja åvddånbuktet iesjgeŋga tiemájt
  • gulldalit, låhkåt ja ságastallat tevstaj birra
  • åtsådit ja sjuggelit barggat sáme báhkotsåmij ja subtsastallamdábij
  • diededit, subtsastit ja gåvvidit njálmálattjat ja tjálalattjat
  • adnet vuogas báhkosåjådimev ja gárgadisstruktuvrav

Åhpadattijn árvustallam

Loahppaárvustallam