Aktijvuoda buojkulvisá

Tjielggidus

Máhtudakulme jo1 oahppogárvedime oahppoprográmma maŋŋela

  • adnet bágojt ja moallánahkojt ietjas árggabiejve ja lahkabirrasa birra
  • ságastallat ja subtsastit vásádusáj ja ájggomusáj birra
  • buojkodit ja åvddånbuktet oahpes ássjijt
  • gulldalit, låhkåt ja sjuggelit barggat tevstaj ja sáme subttsasij
  • tjállet oanes tevstajt ma diededi, subtsasti ja gatjádi
  • adnet tjielgas jiednadimev ja dádjadahtte báhkosåjådimijt ja gárgadisstruktuvrajt

Åhpadattijn árvustallam