Videregående opplæring

FagkodeTittel
SAK1002Samfunnskunnskap, samisk plan