Samfunnskunnskap vg1/vg2 samisk (SAK02‑01)
Gyldighet og innføring

Gjeldende versjon

Utgåtte versjoner

Fullstendig utgått