Gyldighet og innføringSamfunnskunnskap Vg1/Vg2 samisk (SAK02‑01)

Gjeldende versjon

Delvis utgått

Kommende versjon

Utgåtte versjoner

Delvis utgått

Fullstendig utgått