Samfunnskunnskap vg1/vg2 samisk (SAK02‑01)
Vurderingsordning

Standpunktvurdering

Eksamen for elever

Eksamen for privatister