Læreplan i samfunnskunnskap, samisk plan, fellesfag Vg1/Vg2 (SAK02‑01)