Samfunnskunnskap, samisk (SAK02‑01)
Timetall

Studieforberedende utdanningsprogram

TrinnTimer totalt
Vg184 timer – gjelder utdanningsprogram for studiespesialisering
Vg284 timer – gjelder utdanningsprogram for musikk, dans og drama
Vg284 timer – gjelder utdanningsprogram for idrettsfag
Vg284 timer – gjelder utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur
Vg284 timer – gjelder utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

Yrkesfaglig utdanningsprogram

TrinnTimer totalt
Vg284 timer